Christ Washing the Feet of His Disciples WGA Tintoretto (Jacopo Robusti) (1518-1594)

Photos aléatoires
Christ Washing the Feet of His Disciples WGA — Tintoretto (Jacopo Robusti)