Zenobia Found by Shepherds on the Banks of the Araxes Adolphe William Bouguereau (1825-1905)

Photos aléatoires
Zenobia Found by Shepherds on the Banks of the Araxes — Adolphe William Bouguereau