Zenobia Found by Shepherds on the Banks of the Araxes Adolphe William Bouguereau (1825-1905)

Photos aléatoires
«Zenobia Found by Shepherds on the Banks of the Araxes» - Adolphe William Bouguereau