027 Mount Yoshino Midnight Moon Yoshinoyama yowa no tsuki Yoshitoshi

«027 Mount Yoshino Midnight Moon Yoshinoyama yowa no tsuki» - Yoshitoshi