061 Shizu Peak Moon Shizugatake no tsuki Yoshitoshi

«061 Shizu Peak Moon Shizugatake no tsuki» - Yoshitoshi