020 Ishiyama Moon Ishiyama no tsuki Yoshitoshi

«020 Ishiyama Moon Ishiyama no tsuki» - Yoshitoshi