050 Mount Ashigara Moon Ashigarayama no tsuki Yoshitoshi

«050 Mount Ashigara Moon Ashigarayama no tsuki» - Yoshitoshi