006 Musashi Plain Moon Musashino no tsuki Yoshitoshi

«006 Musashi Plain Moon Musashino no tsuki» - Yoshitoshi