073 Hazy Night Moon Oboroyo no tsuki Yoshitoshi

«073 Hazy Night Moon Oboroyo no tsuki» - Yoshitoshi