058 Hidetsugu In Exile Yoshitoshi

«058 Hidetsugu In Exile» - Yoshitoshi