Бейрут 2. 1882 Vasily Polenov (1844-1927)

Photos aléatoires
Бейрут 2. 1882 — Vasily Polenov