Manjushree-Khitai. Mongolia # 52 Roerich N.K. (Part 3)

Photos aléatoires
Manjushree-Khitai. Mongolia # 52 — Roerich N.K. (Part 3)