Charity Guido Reni (1575-1642)

«Charity» - Guido Reni