Carolus-Duran – Study of Lilia National Gallery of Art (Washington)

Photos aléatoires
Carolus-Duran - Study of Lilia — National Gallery of Art (Washington)