Baron Uz of Schonberg Ferdinand von Rayski (1807- 1890)

Photos aléatoires
«Baron Uz of Schonberg» - Ferdinand von Rayski