Baron Uz of Schonberg Ferdinand von Rayski (1807- 1890)

Photos aléatoires
Baron Uz of Schonberg — Ferdinand von Rayski