View through three arches of the Colos Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853)

Photos aléatoires
View through three arches of the Colos — Christoffer Wilhelm Eckersberg